VSD - výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky

  
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2022