VOĽBY 2022 - Zverejnenie kontaktu zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2022