Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č.4/2021 Územného plánu obce Teriakovce"

  
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2023