Notifikačné služby občanom

Obec Teriakovce ponúka svojím občanom možnosť registrovať sa za účelom dostávania infomácii z obecného úradu vo forme emailov alebo SMS.

V nižšie uvedenom formulári vyplňte Vaše meno a priezvisko, a emailovú adresu, prípadne mobilné telefónne číslo (podľa toho, či máte záujem o zasielanie emailov, alebo SMS, prípadne oboje)

Keď  zástupcovia obce potvrdia Vašu identitu, budete zaradení do zoznamu na odosielanie konkrétnych informácií (obec si vyhradzuje právo odmietnuť zaradenie občana do notifikačného systému napr. v prípade podozrenia, že sa jedná o zneužívanie cudzích osobných údajov). 

Obec neručí za doručenie správ (emailov alebo SMS) používateľom, nakoľko cieľové doručenie je viazané na mobilných operátorov, a prevádzkovateľov mailových služieb.

Vo formulári nižšie je potrebné vyplniť správne tel. číslo a/alebo emailovu adresu - podľa toho, čo bude korektne vyplnené, sa budú žiadateľovi zasielať SMS a/alebo emailové notifikácie.

Registrácia k odberu správ (notifikačné centrum)


 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2024