Komisie OcZ

Komisia výstavby a uzemného plánovania

Ing. Martin Šima-predseda

Mgr. Dušan Goban

Ing. Pavol Banas

Ing. Radoslav Liba

ThLic. Martin Kahanec

Ing. Miroslav Jurašek

Ing. Jozef Šebej-Kovaľ

Komisia pre kultúru a šport

Ing. Miroslav Viktor-predseda

Ing. František Chovanec

Ing. Ján Focko

Mgr. Bibiana Chovancová

Slavomíra Jurašeková

Silvia Kulíková

Mgr. Zuzana Lešková

Mgr. Martina Jurašeková

Mgr. Jana Ivanková

Mgr. Monika Chovancová

Ing. Silvia Matavová

Miriam Duchová

Komisia mládeže a školstva

Ing. František Chovanec-predseda

Lukáš Oravec

Matúš Hanuščík

Peter Jurašek

Mgr. Jana Ivanková

Silvia Kulíková

Ing. Ivan Kulík

Slávka Jurašeková

Ing. Miroslav Viktor

 

Komisia pre ochranu životného prostredia

Ing Miroslav Jurašek-predseda

Komisia podľa čl.7 odst.5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

JUDr. Vladimír Peteja-predseda

Ing. Martin Šima

Martin Kalakaj

Komisia pre riešenie priestupkov a verejného poriadku

Ľubomír Zakuťanský - predseda  

Martin Kalakaj - člen 

 

 

 

--> 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2022