Komisie OcZ

Komisia výstavby a územného plánovania

Predseda komisie: Ing. František Chovanec

Členovia komisie:

 

Komisia pre kultúru

Predseda komisie: Ing. Miroslav Viktor

Členovia komisie:

 

Komisia mládeže a športu

Predseda komisie: Filip Straka

Členovia komisie:

 

Komisia pre ochranu životného prostredia

Predseda komisie: Mgr. Tatiana Múdra

Členovia komisie:

 

Komisia podľa čl.7 odst.5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

Predseda komisie: Mgr. Tatiana Múdra

Členovia komisie:

 

Komisia pre riešenie priestupkov a verejného poriadku

Predseda komisie: Ľubomír Zakuťanský

Členovia komisie:

 

 

 

 

--> 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2023