Občianske združenie Čerešňov

Komunita občanov obce Teriakovce, časti Čerešňov. Jej cieľom je zveľaďovať svet okolo nás.

080 05 Teriakovce 153, Teriakovce, IČO: 42238439

www stránka: OZ Čerešňov

 

Ciele OZ:

1. Viesť odborné diskusie o ochrane životného prostredia
Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom aktivít smerujúcich ku ochrane životného prostredia a obnove fauny a flóry Slanskych vrchov. Ďalej tento cieľ podporuje realizáciu dlhodobých i krátkodobých programov určených pre ďalšie vzdelávanie detí, mládeže a rodičov v spolupráci s úradmi životného prostredia.

 

2.  Publicita, medializácia a prezentácia
OZ Čerešňov sa prezentuje  prostredníctvom internetovej webovej stránky, čím zabezpečuje  komunikáciu a výmenu skúseností a poznatkov v oblasti ochrany životného prostredia, organizovania spoločenských podujatí za účelom získanie finančných prostriedkov na obnovu ciest, chodníkov a iných prírodných krás.

 

3. Podporovanie dobrovoľníckych aktivít a charitatívnej činnosti.
Tento cieľ bude realizovaný na podporu sociálne odkázaných rodín  a to formou organizovania rôznych búrz, športových súťaží,  vzdelanostných kvízov, obnova dedinských tradícií.

 

4. Spolupráca a budovanie združenia
 Rozširuje členskú základňu, nadväzuje kontakty a hľadá možnosti spolupráce s inými organizáciami   v   rámci   Slovenskej   republiky   a  Európskej  únie podobného typu           a zamerania 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2024